ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА www.vodi4ka.com

 

При всяка поръчка на артикули и/или услуги от този уеб сайт чрез който и да е от каналите за поръчка – по телефон, чрез електронна поща или чрез мобилно приложение, ползвателят се съгласява да спазва настоящите Общи условия:

 

I. Дефиниции:

 

 1. vodi4ka.com (http://vodi4ka.com/) е уеб базирана платформа в Интернет, собственост на „Глоуб Систем“ ООД, ЕИК: 200 582 199, която дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи Условия.
 2. Услуги са всички услуги, които “Глоуб Систем“ ООД може да предложи на Клиента, посредством уебсайта WWW.VODI4KA.COM.
 3. Артикули/Продукти са всички стоки, продукти и услуги, които могат да бъдат поръчани чрез уебсайта VODI4KA.COM.
 4. Клиент е всеки потребител, който е поръчал или използвал услугите, достъпни чрез уебсайта VODI4KA.COM.
 5. Способите за контакти с „Глоуб Систем“ ООД са:
  • Формата за контакт в уеб сайта VODI4KA.COM.
  • Електронна поща info@vodi4ka.com.
  • Телефонни номера: 029463202; 0888483163 и останалите, посочени в уеб сайта.
 6. Доставчик е лице, занимаващо се доставка на стоки и услуги, достъпни чрез уебсайта WWW.VODI4KA.COM и предоставяни от “Глоуб Систем“ ООД.
 7. Галон е поликарбонатна инжекционна бутилка за многократна употреба с вместимост 19,7л.
 8. Диспенсър е апарат за подаване на вода от галони, като в зависимост от модела, подаваната вода е с различна температура: стайна, затоплена или охладена.

 

II. Поръчки, доставки и връщане:

 

Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез последователното извършване на следните действия:

 1. Определяне на количеството и вида на поръчаните артикули и финализирането на поръчката чрез изразяването им чрез способите за контакти с „Глоуб Систем“ ООД: писмено чрез формата за обратна връзка или електронна поща, или устно чрез телефонно обаждане.
 2. Доставката на поръчаните артикули се извършва от “Глоуб Систем“ ООД или партньор на дружеството в съответния град, стандартно на следващия официален работен ден или по-късна дата, избрана от клиента.
 3. Дните и часовете за доставка за гр. София следва да бъдат уточнени в момента на заявяване на доставката, а възможностите са както следва:
 4. Дневни доставки – изпълняват се на следващия работен ден след приемане на поръчка за доставка и важат за всички райони в гр. София: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:30 часа.
 5. Вечерни доставки – изпълняват се в същия или на следващия работен ден след приемане на поръчка за доставка и важат за районите: Дружба, Младост, Слатина ,Редута, Гео Милев, Изгрев, Изток, Подуяне: в дните понеделник, вторник и четвъртък от 17:30 до 21:00 часа.
 6. “Глоуб Систем“ ООД гарантира доставка в рамките на посочените часове.
 7. Клиентът може да отмени или отложи доставката за следваща дата, но не по-малко от 30 минути преди пристигането на доставката до адреса на Клиента. При опит за изпълнение на доставка на адреса на Клиента, без той да има възможност да осигури достъп за получаване на стоките, Доставчикът си запазва възможността да начисли такса за изпълнение на повторна доставка за следваща дата.
 8. Доставката на предлаганите продукти и услуги се извършва само в официални работни дни.
 9. Връщане на получените стоки е взъможно до 14 дни след получаване на доставка, а съпътстващите разходи са за сметка на Клиента, съгласно действащите закони.
  • Срокът за връщане на храни и напитки е не повече от 24 часа.
  • При връщането, Клиентът има ангажимент да опакова стоката с оригиналната опаковка, с която е получена.

 

III. Цени и начини на плащане:

 

 1. Цените на артикулите, техните опаковки, цените за доставка, услугите и начините за плащане са описани в съответните Интернет страници на уебсайта VODI4KA.COM и/или в индивидуална оферта изпратена до клиента от представител на „Глоуб Систем“ ООД.
 2. Всички цени, обявени на Интернет страниците на уебсайта WWW.VODI4KA.COM са посочени със и/или без включен данък добавената стойност, уточнено еднозначно за всяка цена.
 3. Плащането се извършва спрямо предварително договорените възможности – на място, при доставка на адреса, посочен от Клиента; по банков път.
 4. Галоните, доставени от доставчика са оборотни, маркирани с гаранционни стикери и са собственост на „Глоуб Систем“ ООД, освен ако клиентът не ги закупи.
 5. При първата доставка клиентът депозира еднократно 10.00лв. за всеки галон, доставен за ползване от „Глоуб Систем“ ООД, освен ако писмено не е договорено друго.
 6. При следващите доставки клиентът трябва да предаде същото количество празни галони, равно на количеството пълни, които получава. Всеки допълнителен пълен галон или повреден празен галон се заплаща по цена 10.00лв. без ДДС.
 7. Галоните, доставени на клиент, които не са използвани повече от 6 месеца, се считат за негодни за употреба и се бракуват, за сметка на което „Глоуб Систем“ ООД задържа внесения депозит.
 8. Клиентът има ангажимент да възстанови празните галони на „Глоуб Систем“ ООД своевременно, не по-късно от 6 месеца от получаването на последната доставка.
 9. Диспенсърите могат да се закупуват или ползват безвъзмездно при съответните условия, посочени в оферта или договор, сключен с „Глоуб Систем“ ООД.

 

Лични данни:

 1. “Глоуб Систем“ ООД има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират като Клиенти. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, адрес, телефон, имейл, пол, както и всяка друга информация, която Клиентът предоставя доброволно при поръчката си.
 2. “Глоуб Систем“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента.
 3. Освен за целите предвидени в Общите условия, “Глоуб Систем“ ООД събира и използва информацията при предлагане на нови услуги на Клиента (безплатни или платени), при промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети и други.
 4. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да се отпише по всяко време като изпрати имейл на info@vodi4ka.com.
 5. “Глоуб Систем“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато е получено изричното съгласие на Клиента или във всички посочени в закона случаи.